Psychologia

EkstrawertykEkstrawersja - recepta na szczęście i sukces?

O ekstrawersji i introwersji mówi się wiele, jako o cechach charakteru, które znacząco wpływają na n

IndywidualizmIndywidualizm a indywidualność

Zgodnie z ideą indywidualizmu za największe dobro uznaje się jednostkę: co stanowi z kolei podwalinę