Czym jest marketing? Definicja, cele

MarketingTermin "Marketing" pochodzi od angielskiego słowa "market" i oznacza rynek. Słowo to nie zostało przetłumaczone na język polski z uwagi na brak jednoznacznego odpowiednika. Nie sformułowano również jednej definicji akceptowanej przez wszystkich teoretyków, przez co istnieje wiele różnych interpretacji.

Marketing interpretowany jest jako proces, pewna orientacja w dostarczaniu wartości, odgadywanie skrytych potrzeb klienta, kreowanie i pobudzanie a nawet zaspokajanie ich.

Jest również zestawem czynności związanych z produktem, dystrybucją, ceną i promocją czyli tzw. marketing mix.

Najważniejszą częścią marketingu jest świadomość o ludzkich potrzebach i pragnieniach w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W ostatnich latach wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym zaczął przybierać różne nazwy w zależności od zastosowania w danym sektorze np. marketing turystyczny, finansowy itp., czy też formy jego zastosowania np. bezpośredni, pośredni, e-marketing. Jednak należy pamiętać, że marketing jest tylko jeden, a zastosowań ma wiele w zależności od obszaru życia.

E-marketing

e-marketing

Definicja, pojecie marketingu

Formalne studia nad marketingiem jako dziedziną procesów i uwarunkowań wymiany gospodarczej rozpoczęto w latach dwudziestych chociaż zjawisko to istnieje od dawna ponieważ z procesem wymiany mamy styczność od początku ludzkości. Odkrycie marketingu w XX w. związane było z rozwojem gospodarczym i powstaniem w wielu krajach szerokiego rynku nabywczego. Bezpośrednią przyczyną pojawienia się potrzeb był rozwój produkcji masowej a także konsumpcji. Wraz z rozwojem gospodarczym dokonała się rewolucja w pojmowaniu marketingu. Na początku utożsamiano go z sprzedażą i wymianą handlową, następnie identyfikowano go z reklamą, która jest jednym z narzędzi marketingu.

Najpopularniejszą definicją marketingu w Wielkiej Brytanii jest definicja Chartered Institute of Marketing: Marketing jest procesem zarządzania odpowiedzialnym za rozpoznawanie, przewidywanie i zaspakajanie wymagań klientów w zyskowny sposób. Definicja ta pełni ogromną rolę w rozumieniu dowolnej organizacji. Poszczególne jej składniki informują iż marketing jest koncepcją jak i funkcją.

Cele marketingu

Peter F. Drucker uważany za "ojca" współczesnych metod zarządzania twierdził on bowiem iż, celem marketingu jest poznać, potrzeby klienta i zrozumieć je tak dobrze, aby produkty i usługi sprzedawały się same jako efekt optymalnego przystosowania się do tych potrzeb.

Natomiast amerykański ekonomista, twórca współczesnego marketingu Philip Kotler uważa, że celem marketingu jest nawiązanie dożywotniego romansu z klientem ponieważ zadowolenie i utrzymanie klienta jest decydującą miarą sukcesu.

Blog pomysłem na biznes, czyli jak spieniężyć popularność

BlogBlog to miejsce tematyczne, które przyciąga wielu czytelników. Ciekawe wpisy oraz treści obecnie nie służą jednak tylko do pozyskania nowych fanów czy same

Współpraca z blogerami… popłaca

Współpraca z blogeramiJeszcze nie tak dawno temu, większość osób zajmujących się marketingiem w ogóle nie postrzegała blogerów jako partnerów