Czym jest marketing? Definicja, Marketing MIX

MarketingTermin "Marketing" pochodzi od angielskiego słowa "market" i oznacza rynek. Słowo to nie zostało przetłumaczone na język polski z uwagi na brak jednoznacznego odpowiednika. Nie sformułowano również jednej definicji akceptowanej przez wszystkich teoretyków, przez co istnieje wiele różnych interpretacji.

Marketing interpretowany jest jako proces, pewna orientacja w dostarczaniu wartości, odgadywanie skrytych potrzeb klienta, kreowanie i pobudzanie a nawet zaspokajanie ich. Jest również zestawem czynności związanych z produktem, dystrybucją, ceną i promocją czyli tzw. marketing mix.

Najważniejszą częścią marketingu jest świadomość o ludzkich potrzebach i pragnieniach w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W ostatnich latach wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym zaczął przybierać różne nazwy w zależności od zastosowania w danym sektorze np. marketing turystyczny, finansowy itp., czy też formy jego zastosowania np. bezpośredni, pośredni, e-marketing. Jednak należy pamiętać, że marketing jest tylko jeden a zastosowań ma wiele w zależności od obszaru życia.

Formalne studia nad marketingiem jako dziedziną procesów i uwarunkowań wymiany gospodarczej rozpoczęto w latach dwudziestych chociaż zjawisko to istnieje od dawna ponieważ z procesem wymiany mamy styczność od początku ludzkości. Odkrycie marketingu w XX w. związane było z rozwojem gospodarczym i powstaniem w wielu krajach szerokiego rynku nabywczego. Bezpośrednią przyczyną pojawienia się potrzeb był rozwój produkcji masowej a także konsumpcji. Wraz z rozwojem gospodarczym dokonała się rewolucja w pojmowaniu marketingu. Na początku utożsamiano go z sprzedażą i wymianą handlową, następnie identyfikowano go z reklamą, która jest jednym z narzędzi marketingu.

Najpopularniejszą definicją marketingu w Wielkiej Brytanii jest definicja Chartered Institute of Marketing: Marketing jest procesem zarządzania odpowiedzialnym za rozpoznawanie, przewidywanie i zaspakajanie wymagań klientów w zyskowny sposób. Definicja ta pełni ogromną rolę w rozumieniu dowolnej organizacji. Poszczególne jej składniki informują iż marketing jest koncepcją jak i funkcją. Peter F. Drucker uważany za "ojca" współczesnych metod zarządzania twierdził on bowiem iż celem marketingu jest poznać, potrzeby klienta i zrozumieć je tak dobrze, aby produkty i usługi sprzedawały się same jako efekt optymalnego przystosowania się do tych potrzeb. Natomiast amerykański ekonomista, twórca współczesnego marketingu Philip Kotler uważa że celem marketingu jest nawiązanie dożywotniego romansu z klientem ponieważ zadowolenie i utrzymanie klienta jest decydującą miarą sukcesu.

Promocja w marketingu - jej funkcje i zadania

Promocja - funkcje, zadaniaPromocja to rodzaj polityki komunikacyjnej dzięki której przedsiębiorstwo może skutecznie komunikować się z rynkiem. Na

Internet i jego rola we współczesnym marketingu

Współczesny marketingSprzedaż i komunikacja marketingowa chętnie korzystają z nowych technologii, a każde medium, które pomaga usprawnić p